Home > "; echo "
"; echo "
"; //AICI este fieldsetul cu subcategoriile urmatoare echo "

$denumire_producator

"; afiseaza_poza("img/produkatori/".prelucrare_nume_fisier($denumire_producator),0,0,""); if($link_producator!="") { echo "

$link_producator

"; } echo "
"; echo ""; echo ""; $jj=0; $coduri_categorii=array(); $lista_categorii=executa($con,"SELECT c.cod AS codCategorie,c.denumire AS denumireCategorie,c.cod_categorie AS codCategorieParinte,p.cod AS codProducator, p.denumire AS denumireproducator FROM mv_categorii c, mv_categorii_producatori cp, mv_producatori p WHERE c.vizibil=1 AND c.cod=cp.cod_categorie AND cp.cod_producator=$cod_producator AND p.cod=cp.cod_producator"); while($r_lista_categorii=linie($lista_categorii)){ $codCategorie=coloana($r_lista_categorii,"codCategorie"); $categ_parinte=coloana($r_lista_categorii,"codCategorieParinte"); $denumireCategorie=coloana($r_lista_categorii,"denumireCategorie"); $denumireproducator=coloana($r_lista_categorii,"denumireproducator"); $codProducator=coloana($r_lista_categorii,"codProducator"); $cod_verificare_ramura_temp=explode("|",$categ_parinte); $cod_verificare_ramura=$cod_verificare_ramura_temp[((count($cod_verificare_ramura_temp)-2)<0?0:(count($cod_verificare_ramura_temp)-2))]; $ruta_id=verificare_ramura($cod_verificare_ramura,0); $ruta_temp=explode("|",$ruta_id); $hrefu=""; echo "
"; echo "
"; for($i=0;$i"; } echo "
"; echo "

$denumireCategorie $denumire_producator

"; $jj++; array_push($coduri_categorii,$codCategorie); } echo "
"; echo "
"; //************************** //AICI sunt produsele promovate normal for($j=0;$jPromoții $denumire_categorie $denumire_producator:"; $kiki=0; while($r_produse_promovate=linie($produse_promovate)){ $cod_produs=coloana($r_produse_promovate,"cod"); $categ_parinte=coloana($r_produse_promovate,"cod_categorie"); $denumire_produs=coloana($r_produse_promovate,"denumire"); $pret_produs=coloana($r_produse_promovate,"pret"); $adaos_produs=coloana($r_produse_promovate,"adaos"); $valuta_produs=coloana($r_produse_promovate,"valuta"); $cod_gestiune=coloana($r_produse_promovate,"cod_gestiune"); $pret_produs_tva=calculeaza_pretul_corect($cod_produs); if($moneda_vizibila2==1){ $afis_simbol_monetar=$simbol_monetar2; }else{ $afis_simbol_monetar=$simbol_monetar1; } $cod_verificare_ramura_temp=explode("|",$categ_parinte); $cod_verificare_ramura=$cod_verificare_ramura_temp[((count($cod_verificare_ramura_temp)-2)<0?0:(count($cod_verificare_ramura_temp)-2))]; $cod_verificare_ramura_tmp=explode("|",$categ_parinte); $cod_verificare_ramura_tmp=array_filter($cod_verificare_ramura_tmp); foreach($cod_verificare_ramura_tmp AS $key=>$value){ if($hrefu==""){ $hrefu=linkSpreCategorie($value); } } echo "
"; echo "
"; afiseaza_poza("img/produse/".dirSpecialProdus($cod_produs)."/$cod_produs/".prelucrare_nume_fisier($denumire_produs)."_mica",0,0,"$hrefu$cod_produs-".prelucrare_url($denumire_produs).".html","$denumire_produs"); if($exista_poza==0){ echo "\"\""; } echo "
\n"; echo "

"; echo "".substr($denumire_produs,0,25)."".(strlen($denumire_produs) >= 25?"...":"")." ($cod_gestiune)

"; if($tipMREX["afisare_pret"]){ echo "

\n"; echo "".numberFormat($pret_produs_tva)." $simbol_monetar1

"; } echo "
"; $kiki++; } } } echo "
"; //**************************************************** ultima_parte(); ?>